VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2020 M.