VŠĮ ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRISKAIČIUOTAS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

                                                   VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2019 m.
Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur. Metinis vidurkis

Eur.

I

ketvirtis

II

ketvirtis

III ketvirtis IV ketvirtis
Administracija 908 1034
Gydytojai 2212 2661
Slaugytojos 874 983
Kitas personalas 554 648

 

 

                                                   VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 2018 m.
Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas 1,0 etato vidutinis mėnesinis užmokestis (priedais ir priemokomis ) Eur.

Metinis vidurkis

Eur.

I

ketvirtis

II

ketvirtis

III ketvirtis IV ketvirtis
Administracija 665 632 696 827 705
Gydytojai 1482 2017 1801 1904 1801
Slaugytojos 626 655 556 820 665
Kitas personalas 400 400 400 400 400