PATVIRTINTA

                                                 VšĮ Onuškio PSPC L. e. p. direktorės

                                                 2018 m. sausio 15 d įsakymas Nr. TO-01

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO KAINOS, UŽ KURIAS MOKA PATS DARBUOTOJAS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS

 

Eil. Nr. Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys  Kaina
Įsidarbinant Dirbant
1. Vairuotojų profesionalų 17,03€ 19,46€
2.

 

2.1

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus)

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

 

 

6,33€

 

 

10,70€

2.2 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje 1,95€ 9,24€
2.3 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje 0,00€ 6,81€
2.4 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje 5,35€ 11,19€
2.5 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių įtakoje 2,43€ 7,30€
2.6 Darbuotojų, dirbančių kenksmingą fizinių perkrovimų darbą 2,92€ 7,30€
3. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų  

3,41€

 

2,43€

4. Geležinkelių darbuotojų 5,35€ 13,14€

5.

Laivyno darbuotojų 28,71€ 43,30€

 

 1. Vairuotojams mėgėjams 11,58€
 2. Neprirašytiems prie įstaigos asmenims;

Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija 10,72€

 1. Norintiems įsigyti civilinį ginklą 14,51€
 2. Vykstantiems į užsienį 9,07€
 3. Aviatorių mėgėjų 18,16€
 4. Už medicininių dokumentų kopijas 0,10€

 

 1. Medicininių dokumentų išrašas

(paslauga yra mokama, kai ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu)                                         1,74€

 1. Už pranešimus apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą 0,06€
 2. Už laboratorinius tyrimus nepriskiriamus šeimos gydytojo normai ir nefinansuojamus iš PSDF biudžeto apmoka pacientas pagal sutarties su UAB „Diagnostikos laboratorija“ laboratorinių tyrimų kainyną.

Kraujo paėmimas iš venos šiems tyrimams              1,50€

 1. Komercinės vakcinos apmokamos pagal tiekėjo kainą.

Vakcinacijos atlikimo kaina                          1,50€

 

12.Teikiant odontologines paslaugas, gyventojai, išskyrus vaikus ir socialiai remtinus asmenis, moka už plombines medžiagas, vaistus, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas. (SAM 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-450)

 

13. Už sveikatos priežiūros paslaugas (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą) moka patys pacientai:

 • kai pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
 • neprisirašiusieji pacientai ir su paskyrimais iš kitų gydymo įstaigų;
 • kai paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos ;
 • kai paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia apmokėjimo tvarka.

_______________________________________