Įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus

 

Gerbiamieji pacientai ir jų artimieji,

VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras palaiko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas.

Geriausia padėka medikui – Jūsų šypsena ir geras žodis. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti įstaigos direktorių ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją.

Pagarbiai

VšĮ Onuškio PSPC direktorė

Eglė Goldbergienė

INFORMACIJA APIE BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

 • kyšininkavimas BK 225 str.;
 • prekyba poveikiu BK 226 str.;
 • papirkimas BK 227 str.

Kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:

 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas BK 228 str.;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais BK 123 str.;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas BK 300 str.;
 • sukčiavimas BK 182 str.;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas BK 183;184 str.;
 • tarnybos paslapties atskleidimas BK 297 str.; 
 • komercinės paslapties atskleidimas BK 211 str.;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas BK 220 str.;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas BK 216 str.; 
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą BK 288 str.;

KUR KREIPTIS PACIENTUI, SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLA ĮSTAIGOJE?

Kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus, jeigu mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas gali kreiptis į:

 • įstaigos vadovą asmeniškai, raštu arba el. paštu onuskiopspc@gmail.com, telefonu Nr.(8 528) 62235
 • Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas +370 80066004, arba el. paštu  korupcija@sam.lt;
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5266 33 33, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
 • Trakų rajono savivaldybės el. paštas korupcija@trakai.lt.

 

VšĮ Onuškio PSPC pacientams pateikti savo atsiliepimus, komentarus ,informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus ,apie galimas  korupcinio pobūdžio veikas  ar įtarimus. Čia

VŠĮ ONUŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2019 METAMS

VŠĮ ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ONUŠKIOPIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS